Nová informačná tabuľa

V posledných dňoch bola v našom meste nainštal...