Exhibičný futbalový zápas

Dňa 10. 4. 2017 o 14:30 sa uskutoční na futbalo...